• Wij helpen ondernemers om succesvol te zijn

  door ze zorgen uit handen te nemen en ze de juiste keuzes te laten maken op fiscaal, financieel en strategisch gebied

  Wij helpen ondernemers om succesvol te zijn
 • Wij worden er gelukkig van als wij ondernemers verder kunnen helpen

  als een betrouwbaar en allround MKB-adviseur

  Wij worden er gelukkig van als wij ondernemers verder kunnen helpen
 • De ondernemer kan zich concentreren op het ondernemen

  omdat hij weet dat de zaken eromheen goed geregeld zijn

  De ondernemer kan zich concentreren op het ondernemen

Privacy Statement

Wij waarderen het en zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in onze organisatie stelt. Dit vertrouwen komt met de verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Onderstaand kunt u lezen welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen als u gebruik maakt van onze diensten. Wij respecteren uw privacy en zullen er zorg voor dragen dat uw vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen hiermee in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Gebruik van onze diensten:

Indien u gebruik maakt van onze diensten vragen wij u ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken. Voor u als natuurlijk persoon gaat dit om uw: burger servicenummer, geslacht, voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en – indien van toepassing - de naam en vestigingsplaats van uw voormalig adviseur.

Voor uw bedrijf en of rechtspersoon vragen wij om: het fiscaal nummer, de rechtsvorm, bedrijfsnaam, het factuuradres, postcode en vestigingsplaats en het te gebruiken e-mailadres. Voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zullen wij aansluitend nog vragen om een IBAN en bijbehorende tenaamstelling.

Noodzakelijkheid van opslag:

De gegevens zoals bovengenoemd zijn ofwel noodzakelijk voor de communicatie met u of uw bedrijf. Ofwel voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, denkt u hierbij aan het indienen van aangiften. Indien en voor zover er ontwikkelingen zijn met betrekking tot onze dienstverlening, of de uitbreiding daarvan dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Uw persoons- of bedrijfsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Opslag van uw gegevens:

Uw gegevens worden bij ons opgeslagen, zolang en voorzover dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, deze termijn is maximaal gekoppeld aan de wettelijke bewaarplicht van vijf jaren voor particuliere gegevens en zeven jaren voor uw bedrijfsgegevens. Wellicht ten overvloeden, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw bewaarplicht, echter voor de uitvoering van onze dienstverlening zullen wij de gegevens die wij van belang achten de zelfde termijn bewaren.

Uw gegevens worden opgeslagen op een ‘virtuele’ server. Deze server is gelegen in Nederland en heeft een back-up server, welke eveneens in Nederland is gelegen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, of enige vorm van onrechtmatige verkrijging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@rijnraad.nl.

Cookies:

Op onze website maken wij gebruik van Cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Deze Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te optimaliseren.

Inzage in uw gegevens:

Indien u uw gegevens die zijn opgeslagen bij ons wilt inzien, dan kunt u hiervoor een verzoek sturen naar info@rijnraad.nl. Binnen vier weken zal op uw verzoek worden gereageerd. Als u naar aanleiding van uw verzoek veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens waarin u inzage heeft gehad dan kunt u uiteraard verzoeken om deze gegevens aan te passen, aan te vullen, te verminderen of verwijderen. Dit is een apart verzoek waar wij opnieuw binnen vier weken een reactie op geven. Indien wij uw verzoek afwijzen dan doen wij dit met een opgaaf van reden.

Wijziging, vragen en- of klachten:

Deze verklaring kan worden gewijzigd. U kunt onderaan deze pagina de datum vinden waarop deze verklaring als laatst is gewijzigd. Ons advies is daarom deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen. Indien u vragen of klachten heeft aangaande het gebruik en of de opslag van uw gegevens dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@rijnraad.nl.

Datum: 25 mei 2018